Zawody sportowe w Gimnazjum
im. Anny Nakwaskiej w Ma³ej Wsi