PUBLIKACJE, PROJEKTY  

 

Mój sposób na efektywną naukę” – Krótka refleksja

nauczycielki jęz. niemieckiego

STRONY WWW. PRZYDATNE DO NAUKI JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Arkusz ocen podsumowujący klasyfikację semestralną i roczną w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.

 

Projekty multimedialne

 

Propozycja rozkładu materiału nauczania geografii w gimnazjum (dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim).

 

Konspekt lekcji języka polskiego( klasa II gimnazjum) przeprowadzonej w pracowni komputerowej

 

Scenariusz lekcji wiedzy o społeczeństwie z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego

 

Konspekt lekcji języka angielskiego
Temat: to be going to – revision

 

Konspekt lekcji języka angielskiego z wykorzystaniem technologii komputerowej

 

Konspekt lekcji biologii w klasie drugiej gimnazjum
Temat : Na czym polega istota procesu oddychania ?

 

OBCHODY DNIA SPORTU POD HASŁEM „EUROPO WITAJ NAM”

 

Konspekt zajęć
Temat: Podział i charakterystyka instrumentów dętych

 

MIEDZYGIMNAZJALNA I MIĘDZYLICEALNA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

 

 

PLAN “AKCJI SPRZĄTANIE ŚWIATA ” PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM IM. ANNY NAKWASKIEJ W MAŁEJ WSI.

 


Konspekt lekcji matematyki.
Temat lekcji: Czytanie informacji.


Konspekt lekcji języka niemieckiego.
Temat: Die Zusammenarbeit - rzeczowniki złożone.


Scenariusz lekcji chemii
Temat: Podsumowanie wiadomości o solach.


Wisła okolic Płocka jedną z najbardziej malowniczych

i dzikich rzek świata.

 

Temat : Punkty symetryczne względem początku układu współrzędnych. Scenariusz lekcji.

 

Programy Microsoft Power Point I Microsoft Excel w edukacji matematycznej.

 

Programy do wspomagania nauki matematyki

 

PRZEJAWY NIETOLERANCJI I ROLA PEDAGOGA W ICH ZWALCZANIU

 

RODZINNE UWARUNKOWANIA PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH

 

 

PRZYCZYNY I CHARAKTER NIEPOWODZEŃ W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI UCZNIÓW KLAS MŁODSZYCH

HISTORIA SZKOŁY W ORSZYMOWIE