MIEDZYGIMNAZJALNA I MIĘDZYLICEALNA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

TERMIN REALIZACJI: LISTOPAD 2004 – KWIECIEŃ 2005

Opracowali: Jadwiga Milewska, Piotr Kozicki
nauczyciele wychowania fizycznego

„ Celem wszechstronnej działalności w dziedzinie
wychowania fizycznego powinno być dążenie
do osiągnięcia wartości witalnych,
moralnych i społecznych, jak: zdrowie, harmonijny
rozwój fizyczny, wszechstronna sprawność fizyczna,
radość życia piękno ruchu, przyjaźń, hart ducha,
odwaga, odpowiedzialność, solidarność, itp.”

CELE

TERMINARZ

1. Opracowanie regulaminu Międzygimnazjalnej Ligi Piłki Siatkowej.(wrzesień 2004)

2. Przedstawienie projektu Dyrektorowi Szkoły.(druga połowa września 2004)

3. Zorganizowanie spotkania opiekunów poszczególnych drużyn i przedstawienie projektu, uwzględnienie ewentualnych uwag, ustalenie terminów rozgrywek ustalenie składu sędziowskiego,.(pażdziernik 2004).

4. Przekazanie regulaminów do szkół.

5. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji zawodów, (do końca października 2004).

6. Inaugauacja zawodów (listopad 2004)

REGULAMIN MIĘDZYGIMNAZJALNEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ

1. Organizatorem Międzygimnazjalnej i Międzylicealnej Ligi Piłki siatkowej jest Gimnazjum im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi.

2. Do udziału w rozgrywkach zostały zaproszone drużyny z Gimnazjum w Wyszogrodzie, Młodzieszynie, Czerwińsku, Rybnie, Bodzanowie, Miszewie, Małej Wsi oraz trzy licea: Czerwińsk, Mała Wieś, Wyszogród.

3. Mecze odbywają się w salach sportowych: Małej Wsi, Młodzieszynie, Miszewie według ustalonego terminarza systemem „każdy z każdym”. W dwóch rundach – pierwszej i rewanżowej. Oddzielnie gimnazja chłopcy i dziewczyny, oraz oddzielnie licea chłopcy.

4. Organizacja, nadzór i kontrola nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów gry oraz postanowień niniejszego regulaminu pozostaje w gestii Organizatora.

5. Rozgrywki prowadzone są w oparciu o nowe Przepisy Gry w Piłkę Siatkową PZPS do dwóch wygranych setów. Wysokość siatki wg Mazowieckiego Regulaminu Igrzysk młodzieży szkolnej na lata 2003/2006 dla dziewcząt wynosi 224cm dla chłopców po konsultacjach z zainteresowanymi trenerami 235cm.

6. Kierownik (kapitan) drużyny zobowiązany jest dostarczyć przed pierwszym meczem listę (maksymalnie 12) zawodników.

7. W rozgrywkach mogą brać udział zawodniczki i zawodnicy- uczniowie zaproszonych gimnazjów rocznik 1989 i młodsze i uczniowie zaproszonych liceów.

8. Mecz należy zweryfikować walkowerem jeżeli:

• drużyna ma skład 5 osobowy lub mniej,

• drużyna nie stawi się na mecz z własnej winy,

• drużyna, w której brał udział nieuprawniony zawodnik.

9. Punktacja:

• mecz wygrany w 2 punkty

• mecz przegrany 0 pkt.

• walkower - 2 pkt.

10.Po zakończeniu sezonu zasadniczego „każdy z każdym” zostaną podliczone punkty i ustalony ranking drużyn biorących udział w lidze, oddzielnie gimnazja i oddzielnie licea.

11.O kolejności miejsc decydować będzie:

• łączna ilość zdobytych punktów w sezonie

• stosunek setów wygranych do przegranych

• stosunek małych punktów

• ostatni bezpośredni pojedynek

12.Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania Ligi rozstrzyga Organizator, którego decyzje są niepodważalne i ostateczne.

13.Każda szkoła, w której rozgrywane jest spotkanie zabezpiecza uczestniczącym drużynom możliwość korzystania z szatni i sanitariatów podczas trwania zawodów.

14.Szkoła, w której rozgrywane jest spotkanie nie odpowiada za skutki kradzieży w trakcie rozgrywek (drużyny zabezpieczają mienie we własnym zakresie).

15.Organizator zawodów zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie Organizowanej Ligi.

SKŁAD DRUŻYNY – REPREZENTACJI GIMNAZJUM W ………………….

BIORĄCYCH UDZIAŁ W ROZGRYWKACH MIĘDZYGIMNAZJALNEJ LIDZE PIŁKI SIATKOWEJ.

OPIEKUN…………………………………………………….

KAPITAN…………………………………………………….

LISTA ZAWODNICZEK.
TABELA ZDOBYTYCH PUNKTÓW W ROZEGRANYM MECZU