Konspekt lekcji języka angielskiego

Temat: to be going to – revision
Joanna Kaźmierczak

Cel lekcji: - powtórzenie konstrukcji to be going to

- rozwijanie umiejętności mówienie i pisania

Pomoce dydaktyczne: - kaseta

- przygotowana przez nauczyciela kartkami z przykładowymi zdaniami i zapisem odmiany konstrukcji to be going to

Przebieg lekcji :

1- Czynności organizacyjne

2- Powtórzenie wiadomości

- uczniowie dostają kartki na których jest rozpisana odmiana konstrukcji to be going to przez osoby ich zadaniem jest uzupełnienie luk

- uczniowie dostają na kartkach zdania z użyciem konstrukcji to be going to – ich zadaniem jest sformułowanie zasady ( przypomnienie) kiedy używamy tej struktury

3. Mówienie

- uczniowie decydują które rzeczy Joan i Jack zabierają ze sobą na wakacje

- formułują zdania twierdzące bądź przeczące na wymieniając rzeczy które maja ze sobą zabrać a które nie

- uczniowie opracują w parach ich zadaniem jest zadawanie pytań odnośnie rzeczy które zabierają ze sobą i których nie zabierają ze sobą Joan i Jack używając odpowiedzi w formie skróconej

4. Słuchanie

- uczniowie słuchają nagrań z kasety na których Jane mówi co ma zamiar zrobić w przyszłym tygodniu- uczniowie zaznaczają prawidłową odpowiedź

- nauczyciel zadaje pytania odnośnie konkretnych czynności i dni kiedy Jill ma zamiar wykonać odpowiednie czynności. Uczniowie odpowiadają przecząco i udzielają prawidłowej odpowiedzi

- uczniowie zapisują po jednym zdaniu odnośnie każdego dnia Jill ( czynności które ma zamiar wykonać )

- nauczyciel monitoruje pracę uczniów

5. Uczniowie piszą krótką informacje (notatkę) w której piszą co mają zamiar zrobić w przyszłym tygodniu

- kilku uczniów czyta swoje prace

- nauczyciel monitoruje pracę uczniów

6. Praca domowa – ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń