Konspekt lekcji języka niemieckiego

Klasa II d

Monika Szumlicka
Nauczycielka jęz. niemieckiego

Temat: Die Zusammenarbeit - rzeczowniki złożone.

Cel: Uczniowie potrafią tworzyć rzeczowniki złożone w jęz. niemieckim i tłumaczyć je na jęz. polski.

Formy pracy: plenum, pr. indywidualna.

Metody: gramatyczno-tłumaczeniowa, audiowizualna, komunikatywna.

Pomoce dydaktyczne: „der, die, das - Neu 2” -podręcznik, zeszyt ćwiczeń, materiał własny.

tekst do przetłumaczenia

Część wstępna

Nauczyciel sprawdza listę obecności, a następnie pracę domową ( odp. na pytanie: „Womit beschäftigt sich ein /e Schülersprecher /in in deiner Schule?”.)

N: Dziś nauczymy się jak tworzymy rzeczowniki złożone w jęz. niemieckim.

Nauczyciel pisze na tablicy przykłady zasad tworzenia rzeczowników złożonych w jęz. niemieckim, zaś uczniowie w zeszytach.

N: Rzeczowniki złożone tworzymy w jęz niemieckim w następujący sposób:

N: Tworząc rzeczowniki złożone z dwóch rzeczowników pamiętajmy, że rodzajnikiem będzie zawsze rodzajnik drugiego rzeczownika, zaś wyrazem określanym jest ostatni wyraz. Następnie nauczyciel wprowadza elementy łączące człony złożenia ( tzw. spójki - Fugezeichen).

N: Elementami łączącymi człony złożenia są: „-s”, „-es”, np:.

Podczas wyjaśniania zasad tworzenia rzeczowników złożonych, uczniowie odpowiadają na pytanie: „Was bedeutet das auf polnisch?”, tłumacząc słownictwo z przykładów.

Część główna

N: „Macht, bitte, die Bücher Seite 21 auf und findet im Text: „ Ein Interwiev mit einer Schülersprecherin” zusammengesetzte Substantive!”

Zadaniem uczniów jest wyszukanie we wcześniej poznanym tekście rzeczowników złożonych.

Oczekiwana odpowiedź uczniów: Schülersprecherin, Mitspracherecht, Mitarbeiter, Schülervertretung, Filmausschuss, Sportausschuss, Sportveranstaltung, FuBballturnier, Handballturnier, Altpapier, Projektwochen, Verbindungslehrer, Schulleitung, Schulleiter, Zusammenarbeit”.

N: „ Macht, bitte, die Arbeitsbücher, Seite 62 auf und macht Übung C 6, nämlich verbindet und ergänzt den Artikel!”. Zadaniem uczniów jest połączyć podane elementy , tworząc rzeczowniki złożone i uzupełnić rodzajnik.

zusammen Lehrer = die Zusammenarbeit

mitsprechen Arbeit

verbinden Recht

leiten Schule

Projekt sprechen

Woche Schüler

alt Papier

Zakończenie

Zadania kontrolne

I. Nauczyciel przyczepia na tablicy plansze przedstawiające rzeczowniki wraz z rodzajnikami. Zadaniem uczniów jest utworzyć rzeczowniki złożone wraz z rodzajnikami i przetłumaczyć je na jęz. polski.

Przykład: das Telefon + das Buch = das Telefonbuch (książka telefoniczna)

die Stadt + das Zentrum = .......................

die Zahn + der Arzt = .............................

das Kino + die Karte = ............................

die Musik + das Instrument =...................................

die Bücher + das Regal = .........................................

II. Z jakich członów składają się niżej podane rzeczowniki?

Przykład: die Landkarte = das Land + die Karte

der Kinderball = .....................+ ........................

das Theaterbesuch = ..................+ ....................

das Handtuch = ...........................+ ..........................

die Auskunft = .............................+ ............................

III. Ułóż rzeczowniki złożone!

Land- , Kinder- , Post- , Koch- ,Tier- , Wasser- , Chemie- , Visiten- , Volley- , Gummi- , Tennis- , Wörter- , Lese- , Basket- , Kino- ,Fahr- ,Theater- , Zirkus- , Lieder- , Deutsch- , Speise- , FuB- . -ball - karte -buch

1. der FuBball 1. die Kinokarte 1. das Lesebuch

2.

3.

4.

5.

IV. Odpowiedz na pytania według wzoru!

Was für ein Buch ist das? (das) Telefon

Das ist ein Telefonbuch.

1. Was für ein Kleid ist das? (der) Abend

2. Was für eine Suppe ist das? (das) Gemüse

3. Was für eine Tasche ist das? (die) Reise

Hausaufgabe

N: „ Nauczcie się zasad tworzenia rzeczowników złożonych z przykładami oraz wykonajcie poniższe ćwiczenie podkreślając wyraz określany i uzupełniając rodzajnik:

das Schlafzimmer (sypialnia)

1. ............. Polizeiauto

2. ............ Reisetasche

3............... Wörterbuch

4. .............. Kochbuch

5. .............. Haustür

6................ Arbeitszeit

7................. Theaterkarte

8. ................ FuBball

9. ................. Schreibtisch

10. ................ Abendkleid