Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły

1. Lions Club Warszawa Sawa

- nawiązanie współpracy na Dniach Gminy 6.09.03

- zorganizowanie wieczoru charytatywnego na rzecz szkolnej biblioteki 22.11.04 (aukcja piernikowych szopek, bilety ze spektaklu "Wielka woda" w teatrze Roma w Warszawie

- przekazanie książek do biblioteki 20.03.04

2. ODN

- udział nauczycieli w konferencjach metodycznych i szkoleniach

- organizowanie szkoleń w naszym Gimnazjum

3. Szkoły średnie

- zorganizowanie spotkania z młodzieżą z Darmstadt w ramach współpracy z III Liceum w Płocku 26.09.03r.

4. Towarzystwo Naukowe Płockie Oddział w Wyszogrodzie

- sesje naukowe z udziałem młodzieży

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym podjęliśmy następujące działania:

1. Współorganizowanie Dni Gminy Mała Wieś.

• 1999/2000

- parada historyczna ulicami Małej Wsi

- Grzegorz Dębski zagrał na trąbce hejnał, co potem stało się coroczną tradycją do czasu ukończenia przez Grześka Gimnazjum

- loteria fantowa

• 2000/2001

– przedstawienie o historii szkolnictwa „Jak gimnazja funkcjonowały w starożytności” parada historyczna z korowodem dożynkowym

• 2001/2002

- inscenizacja fragmentów „Zemsty” Aleksandra Fredry

- loteria fantowa

- parada historyczna

- konkurs plastyczny

• 2002/2003

- III Uliczny Bieg Zdrowia zorganizowany we współpracy z gminną komisją przeciwdziałania problemom alkoholowym

- w salach naszego Gimnazjum wystawa malarstwa Witolda Szaniawskiego

• 2003/2004

nadanie szkole imienia Anny Nakwaskiej

- parada historyczna z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego

- odsłonięcie tablicy ku czci Anny Nakwaskiej

- wystawa poświęcona historii regionu

- program artystyczny wykorzystujący fragmenty Pamiętników Anny Nakwaskiej

- sesja naukowa

• 2004/2005

- V Bieg Zdrowia pod hasłem „Żyj zdrowo – żyj bez uzależnień”

- inscenizacja satyry Ignacego Krasickiego „Żona modna”

2. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Małej Wsi

- przygotowywanie programów artystycznych na Biesiadę Pieśni Patriotycznej w Węgrzynowie

• 2000/2001 „Niepodległa Mała Wieś”

• 2001/2002

• 2002/2003 „Naród, który traci pamięć, traci życie”

• 2004/2005

- współorganizowanie międzygimnazjalnego konkursu recytatorskiego „W jesiennym nastroju” od roku szkolnego 2002/2003

- wspólne organizowanie wycieczek do Teatru Wielkiego w Łodzi i do Warszawy na kabaret Rafała

Kmity i do radiowej „Trójki”

- pomoc w organizowaniu konkursu ortograficznego dla uczniów ze szkół podstawowych gminy Mała Wieś

3. Współpraca z Leśnictwem w Gałkach

- realizacja projektu Akcja Ekologiczna Młodych

- organizowanie pierwszego dnia wiosny w szkółce leśnej w Gałkach

- udział w akcjach sadzenia drzewek w szkółce leśnej w Gałkach

- zajęcia w szkole prowadzone przez p. leśniczego Pawła Mosakowskiego „Budowanie budek lęgowych”

- wykonywanie na rzecz leśnictwa budek lęgowych dla ptaków

4. Współpraca z Parafią w Małej Wsi

- przygotowywanie Jasełek, które rokrocznie wystawiane są w kościele parafialnym

5. Współpraca z lokalnymi organizatorami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy od 2002 roku.

- aukcja, kawiarenka i pomoc w liczeniu pieniędzy

6. Współpraca z Biblioteką Gminną

- udział w spotkaniach z pisarzami, zapraszanymi przez Książnicę Płocką z Anna Onichimowską