27 czerwca w Sejmie RP odbyło się wręczenie Znaków Jakości Interkl@sa. Znak Jakości uzyskują szkoły, które przygotowują uczniów do swobodnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, zgodnie z najwyższymi światowymi standardami. W tym roku uhonorowano 22 szkoły z 12 województw.

Znak Jakości na jeden rok szkolny uzyskało 19 szkół. Nasza szkoła znalazła się w gronie szkół, które zdobyły wyróżnienie rok szkolny 2005/2006.

W uroczystości wzięły udział delegacje z 22 szkół oraz przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, kuratoriów oświaty, samorządów, zespołu zadaniowego programu Interkl@sa, a także instytucji i firm współpracujących z Interkl@są.

Obecny był także Patron uroczystości Marszałek Sejmu RP Włodzimierz Cimoszewicz oraz członkowie Kapituły Znaku (m. in. takie znane osoby jak prof. Andrzej Blikle, Krystyna Janda, prof. Jan Madey, Grażyna Staniszewska.